Bra att regeringen kompenserar ökade bränslepriser

mars 22, 2022 10:49 f m

LO välkomnar att regeringen föreslår att skattelättnaden vid arbetsresor inte bara ska reformeras utan även förstärkas. Alla ska kunna ta sig till jobbet utan att bli ruinerade.

Det ska även gälla den som har ett arbetaryrke och bor på landet där inga vettiga alternativ till bilen finns. Reseavdraget behöver reformeras. Inte minst då det gynnar höginkomsttagare på ett orimligt sätt.

Det förslag på reformerat reseavdrag som var ute på remiss i vintras skulle dock, om det hade genomförts, ha inneburit relativt stora negativa ekonomiska konsekvenser för många enskilda löntagare med normala inkomster och utan alternativ till bilpendling.

Det är därför välkommet att regeringen nu föreslår bland annat höjda nivåer som ger en större skattelättnad per mil, och en höjd övre avståndsgräns.

Vi vet att detta är en viktig fråga för många av LO-förbundens medlemmar och kommer analysera konsekvenserna av det nya förslaget noga.

Susanna Gideonsson
LOs ordförande