Aristide Bonnevier Ngabissio

Aristide Bonnevier Ngabissio

#1 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 1 Södermalm-Enskede

Jag heter Aristide och är kandidat till Stockholms Regionfullmäktige. Till yrke är jag barnskötare och jag är utbildad inom HR. Jag är naturligtvis aktiv inom Kommunal. Som man kan vara i min ålder är jag småbarnsförälder, och jag vill att mitt barn ska växa upp i ett samhälle med bra välfärd och schyssta villkor.

Därför ställer jag upp

När jag sökte vård för eventuellt hjärtfel blev jag först hänvisad till olika privata utförare. Till sist blev jag hänvisad till offentlig vård som inte hittade några fel efter samma undersökningar.

Jag heter Aristide och är barnskötare/förhandlare. Utanför arbetet är jag småbarnsförälder som gillar spel, musik och japansk kultur.

Mitt fall kan vara ett undantag, men tyvärr finns det många berättelser då bristen på kontroll över privata utförare resulterar till att patienten drabbas. När jag har följt och lyssnat på de ansvariga politikerna har min uppfattning att det saknas intresse att förbättra vårdens problem tyvärr stärkts. För de som tvivlar går det att läsa om barnmorskornas uppror, personalneddragningarna under pandemin samt pandemiutvärderingen.

Vi behöver politiskt ansvarstagande och komma bort från iden att regionen är som ett företag. Vi behöver mer offentlig vård i hela länet och inte etableringsförbud som det råder i en del fall. Av naturliga skäl är ett företags främsta mål att tjäna pengar, men om privata utförare får del av våra skattepengar ska det också ställas krav.

Oavsett om det är t ex undersköterska, bussförare eller färdtjänstchaufför så ska vi kunna känns oss trygga att sjukhuspersonal har tid att ta hand om oss, att busschauffören kör säkert eller att färdtjänsten kommer i tid.

Jag tror på att bilden av välfärden och det offentliga verksamheterna kan och behöver stärkas. Bra arbetsvillkor borde självklarhet och är nödvändigt för allas möjlighet till ett bra samhällsliv! Därför kandiderar jag till Stockholms Regionfullmäktige.

Tack för att ni tog er tiden.

Min e-postknapp ovan funkar inte, men jag nås på aristide.bamane@kommunal.se.

Aristide Bonnevier Ngabissio

#1 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 1 Södermalm-Enskede

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande

Frågor vi driver