Aleksandar Srndovic

Aleksandar Srndovic

#4 på Norrtäljes kommunfullmäktigelista

Jag heter Aleksandar Srndovic. Jag jobbar på Hallsta Pappersbruk sen 1989 och är ordförande för Pappers avd 68 sedan 2008. Jag kommer från Sarajevo, Bosnien, och har studerat statsvetenskap i fyra år på universitetet i Sarajevo. Jag valde att komma till Sverige och göra praktik 1989 och jobbar på pappersbruket i Hallstavik sen dess.

Min fackliga styrka ligger i min organisationsförmåga, känslan för rättvisa, stark empati och behov att ständig utveckla verksamheten och företräda medlemmars intressen.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att tillsammans med andra förtroendevalda utforma den mest effektiva servicenivån som på ett rättvist sätt hjälper människor att klara vardagen.

Sen 2002 representerar jag kommuninvånarna i Norrtälje fullmäktige och i kommunstyrelsen. Att säkra Häveröbygdens utveckling är ett av mina primära politiska uppdrag. Våra skattepengar ska generera den bästa välfärd en medborgare kan ha.

Aleksandar Srndovic

#4 på Norrtäljes kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • stärka vården och omsorgen
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver