Alexander Ojanne

Alexander Ojanne

#1 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 4 Östra Söderort

Jag heter Alexander Ojanne och jag har varit fackligt aktiv i Seko som förtroendevald i åtta år och som ombudsman i sju år, framförallt med entreprenadbranscherna.

Därför ställer jag upp

Jag vill att Stockholm ska bli en stad för alla, oavsett storlek på plånbok. Vi måste skapa fler hyresrätter, bygga ut välfärden och ordna en meningsfull fritid och en stark skola för kommunens unga för att stoppa nyrekryteringen till gängen. Vi måste också ifrågasätta en del av de privatiseringar som skett och våga testa att ta tillbaka verksamheter i egen regi.

Alexander Ojanne

#1 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 4 Östra Söderort

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver