Alexander Petersson

Alexander Petersson

#4 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 4 Östra Söderort

Jag heter Alexander och bor med sambo och katter i Högdalen i södra Stockholm. Till vardags är jag kriminalvårdare och arbetar som fackligt förtroendevald i Seko Stockholm.

Jag kandiderar till fullmäktige i Region Stockholm för att jag vill se en sjukvård där pengarna går till verksamheten och inte ner i redan rika vårdaktörers fickor. Jag vill se en kollektivtrafik där den redan stolta och skickliga personalen i kollektivtrafiken kan arbeta under goda arbetsvillkor med nöjda resenärer som följd. En kollektivtrafik som alla stockholmare ska kunna resa med även om man inte har en fet plånbok.

Under de år jag varit aktiv i regionpolitiken är det bland annat avgiftsnivåerna i kollektivtrafiken, att se över möjligheterna att kunna driva så mycket verksamhet i egen regi som möjligt samt arbetsvillkoren för Region Stockholms personal såsom krav om kollektivavtal vid upphandling som legat mig närmast hjärtat.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till regionfullmäktige i Stockholm för att jag vill se en vård där personalen arbetar under goda arbetsvillkor och de som behöver vård inte väljs bort av privata vårdaktörer. Jag vill att vi ser över det extrema borgerliga experimentet med vårdval och har inget emot om vi kan se till att bli av med så många vårdval som möjligt så att vårdens resurser kan gå till vården, patienterna och personalen istället för till rika ägares fickor.

I mitt Region Stockholm öppnar man upp vårdcentraler i förorten, till skillnad från borgarnas där man lägger ner vården där den behövs som mest. Jag vill också se en kollektivtrafik som kan drivas i egen regi av Region Stockholm och SL, där personalen trivs och inte blir en handelsvara i kommande upphandlingar.

Allt handlar i grunden om att lägga om regionpolitiken från en borgerlig experimentverkstad till en socialdemokratisk politik för vanligt folk. En politik som lindrar effekterna av det hårda klassamhälle som Stockholmsregionen idag är.

Jag vill se ett tillgängligt Stockholm där du kan resa över hela staden och regionen eller njuta av en skärgårdstur med SL även om du är en vanlig knegare. Ett Stockholm där din livslängd inte avgörs av vem du är eftersom vården finns till för alla stockholmare. Alltså ett rött och socialdemokratiskt Region Stockholm som är till för alla, oavsett var i Stockholm du bor. Ett Region Stockholm för oss alla, helt enkelt.

Alexander Petersson

#4 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets 4 Östra Söderort

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • stärka vården och omsorgen
  • öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver