Anders Julin

Anders Julin

#19 på Alingsås lista

Anders Julin heter jag. Jag arbetar på Volvo Cars i Göteborg. Har tre barn, sambo och bor i radhus i Alingsås. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Alingsås.

Därför ställer jag upp

Sedan valet 2018 har jag suttit i Barn och ungdomsnämnden som har hand om bla grundskolan. Anledningen till att jag ville sitta i den nämnden är för jag vill lyfta frågan om barn och elever med NPF diagnoser och hur skolan ska ta mer ansvar för att hjälpa dessa elever.
Bostäder är också en fråga som jag brinner för. Bostäder är för mig en grundbult i samhället. Vi kan tex lägga en massa pengar på skolan eller integration men har barnen inget eget rum där de i lugn och ro kan göra sina läxor så kan vi aldrig höja resultaten i skolan.

Anders Julin

#19 på Alingsås lista

Jag kommer driva att:

  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver