Anders Önbäck

Anders Önbäck

#1 på Nykvarns kommunfullmäktigelista
#12 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Sydväst

Hej, jag heter Anders Önbäck. Jag är fritidsledare och arbetar heltid som teamledare för Kommunal i Nykvarn. Jag kandiderar till Kommunfullmäktige i Nykvarn för jag ser att jag kan och vill göra skillnad i välfärden. Jag kandiderar också till regionfullmäktige.

Därför ställer jag upp

Med min erfarenhet som facklig företrädare för Vård och Omsorg och Skola/ Förskola har jag full insyn i alla kärnverksamheter. Jag vill skapa förutsättningar för all personal att arbeta heltid och i en bra arbetsmiljö. Genom att prioritera att pengarna går till våra kärnverksamheter kan vi ge den bästa kvalitén och förutsättningarna för arbetet mot våra kommuninvånare.

Jag ser stora brister i tex förskolan där det är stora barngrupper och alldeles för lite personal. I skolan har man tagit bort i stort sett alla resurser som är där för att hjälpa dom elever med stora svårigheter och störst behov att stöttas av vuxna. Hemtjänstpersonalen hinner ibland inte äta eller knappt gå på toaletten, I äldreomsorgen går personalen på knäna för att dom är för få, lediga pass tillsätts inte fullt ut av vikarier för att spara pengar. Vi har många otrygga anställningar och få med full sysselsättningsgrad.

Vi kan bättre!

Anders Önbäck

#1 på Nykvarns kommunfullmäktigelista
#12 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Sydväst

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver