Anders Sköld

Anders Sköld

#37 på Norrköpings kommunfullmäktige lista.

Anders Sköld snart 65 år, är fil. kand, jag pensionerade mig den 13/6 kl.14 15 som programmentor (studierektor),

1994 började jag köra buss och spårvagn extra, det tänker jag fortsätta med. Jag är skydds- och arbetsplatsombud på Transdev.

På 1990 talet köpte jag andelar i en vindkrafts park med 8 st. verk, Jag håller också på med solceller och solfångare på mitt hus.
Har motionerat om personliga utsläppsrätter, för då kan jag köra min tävlingsbil och cykla till Coop.
Politiker ska deltager i det övriga samhället. Så jag uppdrag i motorklubben,
Samt sekreterare i Villaägarna Norrköping
Medlem i Klockatorpets S-förening + Kommunals S-förening

Min Ambition: Att utradera SD och KD!

Därför ställer jag upp

Låg arbetslöshet är den viktigaste frågan, då krävs
Bra utbildning som ger duktiga anställda.
Duktiga anställda som ger konkurrenskraftiga företag.
Konkurrenskraftiga företag ger hög sysselsättning.
Hög sysselsättning ger god ekonomi och låg brottslighet.
God ekonomi, då har vi råd med miljö, sjukvård och äldrevård.

1. Personliga utsläppsrätter tror jag kommer långsiktigt att lösa miljöproblem.

2. Viktigaste med skolan är att eleverna deltagare i undervisningen och inte bara närvaro.

3. Eleverna behöver också få en förstärkt prao, som gör att de är redo för sommarjobb.

4. Bostadskostnaderna är för höga, därför behöver vi börja med rabattsystem för till exempel för de som har hyrt länge hos Hyresbostäder.

5. Bostadskostnaderna är för höga, därför behöver vi börja bygga flexibla lägenheter.

6. Man kan inte sänka hyran, genom att bygga nya dyra lägenheter som står tomma.

7. För att minska bostadsbristen skall man förbättra villkoren vid uthyrning av del av bostad.

8. Kött från vilda djur som vildsvin och hjort till exempel skall upphandlas till offentliga matsalar för att minska belastningen på miljön, minska skador på jordbruket och minska viltolyckorna i trafiken.

9. Pensionärer skall ha fria resor på Östgötatrafiken, I lågtrafik, som ett första steg.

10. Hemtjänst skall införa ”Mina timmar” och litet antal personal som besöker.

11. Jag tycker att man skall ändrar Brottsbalk (1962:700) 26 Kap 6 § till: När två tredjedelar av ett tidsbestämt fängelsestraff, dock minst en månad, har avtjänats skall den dömde friges villkorligt med fotboja under den kvarvarande strafftid.

12. Jag tycker att kommunen skall drivas effektivt!

13. Jag kan tänka mig att spara på idrottsparken och bandyhallen.

14. Jag kan tänka mig att låta konstföreningen ta över driften på konstmuseet, samma som motorklubbarna driver Kråkvillan.

15. Jag kan tänka mig att införa två skift på skolan. T ex 07 00-14 00 och 10 00-17 00.

Anders Sköld

#37 på Norrköpings kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning.
  • Ställa om Sverige till framtidens jobb.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver