Andreas Engebrethsen

Andreas Engebrethsen

#8 på Hallands riksdagslista

Jag heter Andreas och arbetar som Personlig assistent. Jag kandiderar för att jag vet att personalens arbetsvillkor är den viktigaste faktorn för en god kvalitet i omsorgen.

Därför ställer jag upp

Jag är mycket engagerad i LSS-frågor. Okunskap bland förtroendevalda leder till att dessa frågor förminskas och ofta blir föremål för besparingar vilket alltid drabbar personalen och indirekt brukarna.
Jag vet hur viktigt det är med facklig anslutning och vikten av god facklig-politisk samverkan. För personalens och brukarnas skull.
Socialdemokraterna står för jämlikhet, jämställdhet, allas lika värde och ett samhälle tillgängligt för ALLA. För att nå dit behöver vi fokusera på de som befinner sig längst utanför, samtidigt som vi ständigt måste bemöta de krafter som vill riva ner vår värdegrund.

Andreas Engebrethsen

#5 på Falkenbergs kommunlista
#8 på Hallands riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver