Anette Pettersson

Anette Pettersson

#6 på Sundbybergs kommunfullmäktigelista

Jag heter Anette och jag arbetar som drifttekniker på ett krematorium i Stockholm stad. Jag är aktiv inom Kommunal och kandiderar till kommunfullmäktige för att jag tycker att det är mycket viktigt att stärka välfärden nu men även för framtiden.

Därför ställer jag upp

Jag tror på ett samhälle där alla känner sig delaktiga och värdefulla, att man ska känna sig inkluderad. Jag vill att anställningarna ska vara trygga och att man på arbetet ska kunna känna att man kan bidra och vara en del av nåt större. Jag tycker att det är mycket viktigt att vi tar tillbaka kontrollen över välfärden och dess resurser och ser till att stärka den och inte låta vinstintressen styra välfärden. För mig är också facklig-politisk samverkan superviktig och jag tror att man kan göra stor skillnad på arbetet och för arbetarna den vägen.

Anette Pettersson

#6 på Sundbybergs kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver