Anette Wernersson

Anette Wernersson

#16 Kommunfullmäktige Kalix

Anette Wernersson heter jag och jag vill se en jämställd och trygg arbetsmiljö för alla konkurrenskraftiga och jämställda löner. En trygg välfärd ska finnas för alla och inte bara de som har det bäst ställt.

Därför ställer jag upp

Jag vill ha bort arbetslivskriminalitet från våra arbetsplatser och att arbetskraftsinvandringen ska ses över vill även att de som arbetar i kvinnodominerade låglöne yrken i välfärden inte ska osynliggöras. De sägs att vi lever allt längre men det gäller inte kvinnor i låglöneyrken i LO där går medellivslängden ner, de kvinnorna har en både psykisk och fysisk tung arbetsmiljö samt att deras löner efter ett helt arbetsliv genererar ofta endast garantipension. Har kämpat för dessa frågor i flera år vill att vi blir fler från LO kollektivet i politiken.

Anette Wernersson

#16 Kommunfullmäktige Kalix

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden;stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk;säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen

Frågor vi driver