Anki Göransson

Anki Göransson

#3 på Jönköping läns regionlista

Jag heter Anki Göransson. Jag kandiderar till regionfullmäktige i Jönköpings län. Jag är undersköterska och arbetar inom funktionshinder-omsorgen i Jönköpings kommun. Jag är även fackligt engagerad i Kommunal.

Därför ställer jag upp

Jag har sedan jag var tonåring vetat var jag står politiskt. Det är viktigt för mig att leva i ett rättvist och socialt samhälle där alla människor har ett lika värde. Oavsett ekonomiska förutsättningar. 
Politik är ett idogt arbete som måste göras varje dag. Det kan vi inte lämna över till andra, för då vet vi inte hur det kommer se ut. Jag vill påverka samhället till det bättre. Det är viktigt för mig då jag brinner för att det ska finnas en god välfärd när vi behöver den. Från det lilla barnet som ska ha en god psykisk och fysisk hälsa och en trygg uppväxt till våra äldre som har varit med och byggt upp det vi har i dag. 
Därför behöver vi bli fler välfärdsarbetare då allt mer administrativt arbete ska göras ute i verksamheterna. 
Ett stort orosmoment är kompetensförsörjningen. Det behöver bli mer attraktivt att arbeta inom våra välfärdsyrken. Höj statusen med anständiga löner, arbetsvillkor och trygga pensioner.
Alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö, inflytande och delaktighet i sitt arbete. 
Det är också viktigt att ha en god yrkeskompetens i sitt yrke för att känna sig trygg och engagerad i i sitt arbete. 
Vi behöver en god jämlik och rättvis fördelningspolitik. Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Stoppa vinstjakten i i vård, skola och omsorg.

Anki Göransson

#3 på Jönköping läns regionlista

Jag kommer driva att:

  • vi ska skapa en hållbar kompetensförsörjning, genom höjd bemanning i skola, vården och omsorgen
  • förbättra arbetsvillkoren så att anställda vill och orkar jobba kvar i dessa verksamheter
  • alla ska ha en lön som går att försörja sig på
  • alla efter sitt yrkesliv ska ha en pension som går att leva på
  • stoppa vinstjakten i vård, skola och omsorg

Frågor vi driver