Anki von Essen Wallden

Anki von Essen Wallden

#24 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Nordost
#21 på Täbys kommunfullmäktigelista

Jag heter Anki von Essen Wallden och är undersköterska/skötare. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag brunnit för välfärden och våra gemensamma resurser. Det ska gå till de som behöver, inte till de som har råd att köpa sig förbi.

Därför ställer jag upp

Jag har engagemanget, drivet och kunskapen om hur viktigt det är prata om de politiska frågor som kan förändra vardagen för vanligt folk.

Anki von Essen Wallden

#24 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Nordost
#21 på Täbys kommunfullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver