Ann-Sofie Svensson

Ann-Sofie Svensson

#7 Kommunfullmäktige Sotenäs

#44 Regionfullmäktige Fyrbodal

Hej jag heter Ann-Sofie och är 36 år, gift och tillsammans har vi 3 barn. Bor i vackra Hunnebostrand sedan många år, men mitt ursprung är Värmland. Till vardags arbetar jag som undersköterska inom nattpatrullen i hemtjänsten. På min fritid så har jag gärna en pensel i min hand, där samlar jag energi. Men också i vår fantastiska natur, som vi har i vårt vackra Sotenäs. Jag kandiderar för att göra skillnad.

Därför ställer jag upp

Jag är i mitt arbete som undersköterska fackligt aktiv, genom det fackligt politiska samarbetet så jobbar vi mot samma mål. Det var också med detta, politiken blev intressant. Jag vill vara delaktig i beslut som tas, samt att vara med och påverka i vår kommun. Därför kandiderar jag till kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Jag brinner för allas lika värde. Jag vill vara en del utav bevarande av samhället våra äldre har byggt upp. Men jag vill också vara med i utvecklingen för kommande generationer. Barn behöver rätt start i livet, våra äldre behöver rätt omsorg och personal med rätt kompetens. Allas rätt till ett bra liv med varje individs förutsättningar. Varje människa ska vara delaktig i sina beslut men det ska också finnas förutsättningar för att lyckas. Svaret är välfärd. Vi måste våga satsa för att lyckas. Jag tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Sverige kan bättre.

Ann-Sofie Svensson

#7 Kommunfullmäktige Sotenäs

#44 Regionfullmäktige Fyrbodal

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver