Anna Ingers

Anna Ingers

Region Skånes Nordvästkretsen (Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Höganäs, Helsingborg, Åstorp, Bjuv, Klippan)

Jag heter Anna Ingers och har 2 döttrar på 17 och 21. Jag är kassabiträde på City Gross, just nu tjänstledig för uppdraget som Kommunalråd i Helsingborg stad. Jag vill jobba politiskt i regionen för att demokratisera välfärden, förtäta och förbättra kollektivtrafiken, jobba mot arbetslöshet och för klimat och energifrågor.

Därför ställer jag upp

Jag vill i mitt uppdrag i regionen demokratisera välfärden och ta tillbaka kontrollen över densamma. Förtäta och förbättra kollektivtrafiken, den ska vara ett alternativ till bilen, både i kostnad och tillgänglighet. Jobba mot arbetslöshet och skapa framtidens gröna jobb. Klimatfrågorna är också otroligt viktiga och Region Skåne måste vara en föregångare i klimatfrågorna. Energifrågorna har allt större plats i de politiska diskussionerna och vi måste öka självförsörjningsgraden på alla nivåer i samhället för att inte vara sårbara och för att klara energiförsörjningen i Skåne.

Anna Ingers

Region Skånes Nordvästkretsen (Båstad, Ängelholm, Örkelljunga, Höganäs, Helsingborg, Åstorp, Bjuv, Klippan)

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver