Anna Ringdahl

Anna Ringdahl

#17 på Södermanlands läns region lista.
#36 på Katrineholm Kommuns fullmäktigelista.

Jag heter Anna Ringdahl och jobbar inom Handeln. Jag kandiderar för att jag vill använda min röst att förändra till det bättre för alla och återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

Därför ställer jag upp

Jag tycker att det är viktigt att alla som har en röst använder den. Att kandidera på kommun-och regionlistor är ett sätt att förändra, att använda sin röst. Jag vill att makten ska utgå från folket. Att välfärden ska vara för alla, för den som bäst behöver den, för allas lika värde.

Anna Ringdahl

#17 på Södermanlands läns region lista.
#36 på
Katrineholm Kommuns fullmäktigelista.

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Höja pensionen för vanligt folk.

Frågor vi driver