Anna Widell

Anna Widell

#5 Götenes kommunlista

Jag heter Anna, har två barn och jobbar inom Livsmedelsindustrin, är även fackligt förtroendevald. Jag vill att alla ska ha rätt till likvärdig välfärd.

Därför ställer jag upp

Alla ska ha rätt till likvärdig välfärd utan hänsyn till hur mycket pengar du har i plånboken. Alla barn ska ges förutsättningar att klara av skolan. De ökande klyftorna i vårt samhälle måste bekämpas så att vi alla har samma möjligheter till ett bra liv.

Anna Widell

#5 Götenes kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • Ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver