Anneli Högberg

Anneli Högberg

#5 på Uddevallas lista

Jag heter Annelie Högberg bor i hyresrätt i Uddevalla och arbetar som stödassistent sedan 37 år. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att förbättra arbetsvillkoren inom välfärdsyrkena, skola, vård och omsorg. Det är nyckeln till en bättre skola för våra barn och unga och en bättre vård och omsorg för de behövande.

Därför ställer jag upp

Våra barn är vår framtid.
Som Socialdemokrat vill jag att vi investerar i våra barn och unga för att ge dem en bättre framtidstro där alla barn får rätt till utbildning och en meningsfull fritid.
Jag vill minska glappet mellan de barn och ungdomar som har denna rätten och de som idag saknar den.

Skolan
Vi behöver skapa en skola för alla barn. Förbjud vinstuttagen (1,3 miljarder kr,) de pengarna skall gå till eleverna och lärarna, inte privata fickor.

Fritiden
På fritiden är det viktigt att vi stödjer föreningslivet för att ta emot fler barn och unga.

Arbetsmiljön
En bra arbetsmiljö för personal inom vård, omsorg och skola är nyckeln till god omvårdnad och utbildning.

Anneli Högberg

#5 på Uddevallas lista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • öka resurserna till välfärden
  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna;säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver