Annelie Carlsson

Annelie Carlsson

#28 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 1 Södermalm-Enskede

Jag heter Annelie Carlsson och arbetar inom Kommunal. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att välfärden ska fördelas efter behov, inte av marknaden.

Därför ställer jag upp

Jag vill ta arbetarklassens intressen in i politiken och ta strid för rättvisa. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden så att välfärdens resurser går till välfärden och fördelas efter behov, inte efter marknaden och vinstintressen. Vi behöver organisera arbeten inom välfärden på ett sätt som tjänar syftet med verksamheterna, inte efter ett konstlat begrepp om vad som är kvalitet.

Det behövs mer resurser och bättre arbetsvillkor för de som jobbar inom välfärden. Vi måste också ha en arbetsmarknad med trygga, utvecklande jobb och en bra arbetsmiljö samt göra investeringar i en klimatomställning.

Annelie Carlsson

#28 på Stockholms kommunfullmäktigelista, valkrets 1 Södermalm-Enskede

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver