Annica Falck

Annica Falck

#30 på Skövde kommuns lista

Annica Falck heter jag och arbetar som fackligt förtroendevald för Fastighets på Samhall AB.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Kan jag vara med och påverka så både skolan och vården kan bli bättre och inte vara vinstdrivande utan pengarna ska gå tillbaka till verksamheten. Barnen i skolan behöver få bättre förutsättningar för att klara av sin skolgång som t ex mindre klasser och mera lärare. Vi har barn med särskilda behov som behöver mycket hjälp och stöd i skolan, mer resurser för dom.
Vården behöver absolut mera resurser för att kunna arbeta utan att man blir utarbetad. Vi har unga med psykiska ohälsa och behöver bygga ut den verksamheten mycket mera än vad som finns idag så de kan få snabbare hjälp.
Vara med och försöka påverka både höjd pension och en bättre sjukförsäkring.

Annica Falck

#30 på Skövde kommuns lista

Jag kommer driva att:

  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet

Frågor vi driver