Annica Sjöqvist

Annica Sjöqvist

#2 på Kommunfullmäktige i Kumla

Jag heter Annica Sjöqvist och bor i Kumla. Jag arbetar som undersköterska och är medlem i Kommunal.

Jag vill driva frågor som gör att de samhällsbärande yrkena inom välfärden får bättre arbetsvillkor. Ett rikt näringsliv samt en stad som utvecklas med fler bostäder och mötesplatser.

Därför ställer jag upp

Annica Sjöqvist är undersköterska men har under en tid varit tjänstledig från min tjänst och haft förmånen att ha uppdrag inom politiken på heltid så som ordförande i socialnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen. Jag vill driva att samhällsbärande yrken inom välfärden ska ha goda arbetsvillkor och kontinuerligt får utvecklas inom sitt yrke. Att vi har ett rikt näringsliv som genererar fler arbetstillfällen vilket är otroligt viktigt så vi får in skatteunderlag som betalar välfärden. Att vi fortsätter utveckla kommunen med fler bostäder samt fler mötesplatser och att det känns tryggt att vistas ute i de olika delarna i kommunen.

Annica Sjöqvist

#2 på Kommunalfullmäktige i Kumla

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.

Frågor vi driver