Åsa Jansson Lindberg

Åsa Jansson Lindberg

#42 Regionfullmäktige Västerbotten

Jag heter Åsa Jansson Lindberg och är undersköterska inom äldreomsorg. Jag kandiderar till regionfullmäktige för att förbättra välfärden

Därför ställer jag upp

Den svenska modellen med överenskommelser mellan parterna bygger på våra politiska värderingar och i mitt uppdrag som fackligt förtroendevald ser jag vikten att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för våra välfärdsarbetare, jag vill vara med och bygga Sverige för framtiden för utan välfärdsarbetarna stannar Sverige

Åsa Jansson Lindberg

#42 Regionfullmäktige Västerbotten

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk;stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen

Frågor vi driver