Åsa Palmgren

Åsa Palmgren

#35 på Falköpings kommunlista

Jag heter Åsa Palmgren och arbetar som barnskötare på en kommunal förskola där jag också är facklig företrädare för Kommunal. Jag kandiderar till fullmäktige för jag vill ha en likvärdig förskola, mer resurser till välfärden samt trygga anställningar med bra arbetsmiljö.

Därför ställer jag upp

Jag vill arbeta för att det ska bli en likvärdig förskola. Förskolan ska vara en plats som är likvärdig och jämlik både till verksamhet och form. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanen följs.
För att det ska kunna genomföras behövs det en högre bemanning i förskolan vilket innebär att förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande så att alla barn får en förskoledag som ger mening, lust och möjlighet att ha roligt.

Åsa Palmgren

#35 på Falköpings kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver