Bertil Johansson

Bertil Johansson

#6 på Jämtlands läns riksdagslista
#4 på Strömsunds fullmäktigelista

Jag heter Bertil Johansson , 56år , uppvuxen i Backe , men flyttade 1985 till Hammerdal . Jakt / fiske / gården är min fritid . Har sambo och ett antal barn + barnbarn. Spikat hus i över 30 år , brandman deltid lika länge , både fackligt aktiv i GS och politiskt aktiv i många år .

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till riksdagen och kommunfullmäktige i Strömsunds kommun . Jag vill att även Norrlands inland ska leva , man ska inte behöva bo nära en skidort eller kusten för att ha det bra . Vi behöver vägar , skolor , sjukvård helt enkelt det som behövs för att känna sig trygg , och i det ryms det mesta . Vill även att det facklig politiska samarbetet ökar , det är så viktigt .

Bertil Johansson

# 6 på Jämtlands läns riksdagslista
# 4 på Strömsunds fullmäktigelista

Jag kommer driva att:

  • Sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning.
  • Öka resurserna till välfärden.
  • Stärka vården och omsorgen.
  • Höja pensionen för vanligt folk.
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver