Birgitta Almroth

Birgitta Almroth

Region Skånes Sydvästkretsen 2 (Vellinge, Trelleborg, Burlöv, Lomma, Svedala)

Jag heter Birgitta Almroth – bor i Trelleborg, är undersköterska och förtroendevald i Kommunal.
Mina barn är vuxna och barnbarnen många.
Jag vill stärka den offentliga välfärden!

Därför ställer jag upp

Region Skåne ska vara en attraktiv arbetsgivare!
Arbetsmiljöfrågor och inflytande för de anställda måste vara högt uppe på agendan om vårdpersonalen ska välja att arbeta i Regionen.
Alla ska ha rätt till sjukvård utifrån behov! Operationsköerna måste bort, det är inte värdigt med de köer som finns idag. Sjukvården ska vara jämlik och jämställd, det ska vara behovet som avgör vilken vård du ska få, inte vem du är. Bort med vinster i välfärden!

Birgitta Almroth

Region Skånes Sydvästkretsen 2 (Vellinge, Trelleborg, Burlöv, Lomma, Svedala)

Jag kommer driva att:

  • stärka vården och omsorgen
  • öka resurserna till välfärden
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver