Birgitta Johansson

Birgitta Johansson

#7 på Fagersta kommunfullmäktige lista.

Jag heter Birgitta och jag arbetar som måltidsbiträde på en F-6 skola. Jag ser dagligen hur vår framtid formas och för dom vill jag göra skillnad!     

Därför ställer jag upp

Ordning och reda i välfärden ger en bättre överblick på vart resurserna behövs och hur vi använder de bäst och effektivast. Jag vill att resurserna till skola/förskola ska användas effektivt med elevernas lärande i centrum. Jag vill även att varje enskild elev ska känna att de får vara sitt bästa jag utan rädsla för trakasserier eller våld. Ungas psykiska hälsa måste bli bättre! Bygger vi trygga unga, behöver vi inte laga trasiga vuxna!

Slopa karensen för oss som dagligen utsätts för bakterier, virus och smittor medans vi stöttar och vägleder framtiden till att bli sina bästa jag!

Birgitta Johansson

#7 på Fagersta kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden.
  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.
  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Stärka vården och omsorgen.

Frågor vi driver