Björn ”Böna” Petersson

Björn ”Böna” Petersson

#4 på Kalmar läns riksdagslista

Jag heter Björn ”Böna” Petersson och bor i Torsås. Jag är byggnadsarbetare och bor i en villa som jag gillar att snickra på. Inga husdjur men väljer katt före hund, favoritfärg varierar utifrån humör, allätare vad gäller musik men oftast klassisk rock.

Därför ställer jag upp

Jag tror på politiken som redskap till att förändra vardagen för vanliga människor. 

Jag är byggnadsarbetare ifrån Torsås. Det är i det fackliga arbetet min huvudsakliga gärning för arbetarrörelsen legat men numera är det mer politik och idag är jag riksdagsledamot. Ordning och reda på arbetsmarknaden är min mest prioriterade fråga som jag brinner för. Utvecklingen på vår arbetsmarknad, inte minst i byggbranschen, är fullständigt oacceptabel. Otrygga anställningsformer, brist på myndighetskontroll och tokiga regler som inte sällan skyllts på EU har resulterat i en nedåtgående spiral som vi måste vända. Villkorsdumpning från oseriösa aktörer, hänsynslöst utnyttjande av utländska arbetare och ren arbetslivskriminalitet måste stoppas.

Björn ”Böna” Petersson

#4 på Kalmar läns riksdagslista

Jag kommer driva att:

Frågor vi driver