Björn Thiele

Björn Thiele

#5 på Tranås kommunlista

Jag heter Björn Thiele, är metallarbetare och bor i Tranås kommun. Jobbar på en plastindustri som heter Euroform tillhör IF Metall avd 32 Höglandet.

Därför ställer jag upp

Jag vill förändra orättvisorna i vårt samhälle både inom regionen och i kommunen. 

Genom mitt fackliga engagemang blev det tydligt att den facklig/politiska samverkan är viktig. Det var också den samverkan som ledde mig till förtroendeuppdrag inom S. På kommunal nivå är jag idag förutom ledamot i kommunfullmäktige också ledamot i kommunstyrelsen och vice ordförande i Teknik och griftegårdsnämnden.

Arbetsmarknadsfrågorna är viktiga ämnen som engagerat mig länge. En väl fungerande utbildning, såväl för unga som vuxna hänger tätt samman med såväl integration som arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden har man med en socialdemokratisk värdegrund möjlighet att skapa rättvisa livsvillkor för medmänniskorna.

Björn Thiele

#5 på Tranås kommunlista

#13 på Jönköpings regionlista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver