Björn Wiechel

Björn Wiechel

#3 på Västerbottens läns riksdagslista

Jag är en 38-årig umebo och trebarnsfar som har arbetat elva år i detaljhandeln och sen som anställd i arbetarrörelsen. För mig är ideologin i centrum.

Därför ställer jag upp

Trygghet för vanligt folk – för mig handlar det om att alla ska kunna påverka sitt liv och samhället. Vi ska som löntagare ha inflytande över villkoren och som medborgare kunna förändra och förbättra det samhälle vi lever i. Det kräver mer rättvisa, en starkare demokrati och ökad jämlikhet. Trygga människor klarar omställningar och kan ta nya steg. Det är bra för oss var och en, men också som samhälle när alla kan utvecklas. Så kan vi ta oss an utmaningar, som klimatomställningen. Grunden är en politik som ger alla sjysta jobb och en bra välfärd. I samhällen där vi tar hand om varandra är tilliten högre, brotten färre och friheten större. Helt enkelt ett socialdemokratiskt Sverige.

Björn Wiechel

#3 på Västerbottens läns riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver