Camilla Haag

Camilla Haag

#1 Kungälvs kommunlista

Jag heter Camilla och arbetar som undersköterska på Korttidsenheten i Kungälvs kommun, där jag också är facklig företrädare för Kommunal. Jag har två vuxna barn och ett barnbarn.

Därför ställer jag upp

För att vi ska kunna möta det stora rekryteringsbehov som finns runt om i landet till välfärdsyrkena måste de anställdas villkor förbättras. Vi behöver trygga och säkra arbetsplatser, fler kollegor och tid för återhämtning i våra scheman.
Vård, skola och omsorg ska ges efter behov och inte efter plånbok. Pengar avsatta för välfärden, ska gå till välfärden och inte till stora vinstutdelningar.

Samhället ska vara starkare än de kriminella. Kampen mot brotten och brottens orsaker är kompromisslös. När tron på framtiden går förlorad, det är då som gängen och våldet blir ett alternativ.
Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. Brottens orsaker ska stoppas tidigt. Därför krävs mer av förebyggande och tidiga insatser för unga som
bryter unga barns negativa banor.

Camilla Haag

#1 Kungälvs kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka vården och omsorgen
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Höja pensionen för vanligt folk;öka resurserna till välfärden

Frågor vi driver