Camilla Sjöberg

Camilla Sjöberg

#29 Falköpings kommunfullmäktiges lista

Jag heter Camilla Sjöberg och arbetar som barnskötare. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill ha mer resurser till skola, vård och omsorg.

Därför ställer jag upp

Jag vill arbeta för att stärka välfärden genom fler pedagoger inom förskolan. Förskolan lägger grunden för det livslånga lärandet och förskolan måste få rätt förutsättningar för att kunna få en ännu bättre verksamhet som gynnar barnens omsorg, lärande och utveckling. Barnen är vår framtid. Därför är självklart en högre grundbemanning inom förskolan ett måste.

Camilla Sjöberg

#29 Falköpings kommunfullmäktiges lista

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver