Camilla Skog

Camilla Skog

#12 Skaras kommunlista

Jag heter Camilla Skog och är livsmedelsarbetare. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill forma ett jämlikt och jämställt Skara.

Därför ställer jag upp

Jag vill att alla barn ska få en bra start i livet, med en skola och fritid som ger rättvisa möjligheter för att skapa en framtid. Jag vill att vi som bor i kommunen ska känna oss trygga och säkra med att vård, skola och omsorg fungerar. Att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Att handlingsplanen enligt lagen om skydd mot olyckor ska ge ett bra förebyggande och skadeavhjälpande arbete.

Camilla Skog

#12 Skaras kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver