Camilla Stridh

Camilla Stridh

#9 på Kalmar läns riksdagslista

Uppvuxen i Astrid Lindgrens hemstad Vimmerby. Här bor jag fortfarande kvar med man och barn. Kommer ifrån industrin men jobbar nu med fackliga frågor på heltid som ombudsman för IF Metall.

Därför ställer jag upp

Jag engagerar mig politiskt för att jag tycker att vi arbetstagare behöver få det bättre både på och utanför jobbet.

Jag tycker det är viktigt att vi har ett arbete med bra arbetsmiljö och där vi får chansen till att utvecklas och höja vår lön. Om och när vi bli sjuka eller arbetslösa ska både a-kassan och sjukersättningen räcka till, därför behöver både a-kassan och sjukersättningen höjas och följa löneutvecklingen. 

En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än den som har sin inkomst från kapital. Jag tycker därför att skatteundantagen som gynnar höginkomsttagare måste bort. Vi är värda en stark välfärd med resurser som räcker till och därför behöver de allra rikaste vara med och bidra mera. Då skulle vi ha råd med fler anställda i vården skolan och äldreomsorgen. När vi sen blir gamla ska vi alla ha en bra pension så vi kan leva ett gott liv in i det sista.

Camilla Stridh

#9 på Kalmar läns riksdagslista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver