Carin Jacobsson

Carin Jacobsson

#4 på Halmstads kommunlista

Jag heter Carin Jacobsson och är kommunanställd stödassistent inom LSS. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag brinner för välfärdsfrågor.

Därför ställer jag upp

Jag vill vara med och påverka vårt samhälle och tänker att jag gör det bäst genom att engagera mig i Socialdemokraterna. Jag brinner för välfärdsfrågorna och särskilt för personalfrågor. Det är viktigt att vår personal har trygga och säkra anställningsformer. Vår arbetsmiljö är oerhört viktig och det är viktigt att man skall kunna och orka arbeta heltid i alla yrkesgrupper. Kompetensförsörjningen i framtiden är en av våra största utmaningar vi har att ta tag i framöver. Därför vill jag vara med där besluten tas.

Carin Jacobsson

#4 på Halmstads lista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • höja pensionen för vanligt folk
  • ställa om Sverige till framtidens jobb

Frågor vi driver