Carina Paulsson

Carina Paulsson

#3 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Sydost

Jag heter Carina Paulsson Ellert och arbetar som ombudsman på LO-distriktet i Stockholms län. Jag bor i Trångsund i Huddinge kommun med man och två barn. Jämlik vård, fungerande arbetsmarknad och minskade klyftor är områden som jag brinner för.

Jag kandiderar till Region Stockholm för att jag vill att sjukvården ska bli mer jämlik och den privata vårdmarknaden ska minska i omfattning.

Därför ställer jag upp

Vi behöver en jämlik vård och en fungerande arbetsmarknad med god kompetensförsörjning. Dessa frågor ligger mig varmt om hjärtat! Jag kandiderar för att de privata vårdmarknaderna ska begränsas så skattepengar går till vård och inte ner i någon aktieägares fickor. Jag vill också vara med och bidra till en bra personalpolitik inom Region Stockholm.

Som facklig kandidat vill jag med min erfarenhet lyfta upp arbetarnas villkor i en huvudstad där god tillväxt prioriteras men inte alltid en struktur för jobben och arbetstagarnas bästa.

Carina Paulsson

#3 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Sydost

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver