Carina Svensson

Carina Svensson

#10 Riksdagen

#7 Regionfullmäktige

#4 Kommunfullmäktige

Jag heter Carina Svensson, jag är undersköterska och har två barn och är gift. Är handledare i Kommunal och LO. Kandiderar till KF , Regionen och riksdagen för att jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Att jag kandiderar till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdagen är för att jag ser att i välfärden vård, omsorg och skola hur man har ökat ojämlikheten att alla får inte den vård eller barnen får samma möjligheter till utbildning och utveckling.
Att personalens förutsättningar minskar med mindre personal och en lön att leva på och en bra arbetsmiljö.

Carina Svensson

#10 Riksdagen

#7 Regionfullmäktige

#4 Kommunfullmäktige

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka resurserna till välfärden
  • Höja pensionen för vanligt folk
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver