Carina Svensson

Carina Svensson

Region Skånes Sydvästkretsen 1 (Malmö)

Jag heter Carina Svensson. Har en stor familj med många generationer. Är Kommunalare sedan 1977 därför vet jag att en offentlig välfärd blir vinst för oss alla

Därför ställer jag upp

Gemensam offentlig välfärd utan vinstsyfte är ett måste. Ingen ska behöva stå med mössan i hand för att få en jämlik och jämställd vård. Det ska inte kunna ses på tänderna hur stor plånbok du eller dina föräldrar har. Fler händer i vården. Alla ska kunna gå hem och komma hem utan skador. Kollektivavtal och arbetsmiljö måste och ska vara grunden på alla arbetsplatser. LO är en kraft och ska så vara. Gör din plikt kräv din rätt

Carina Svensson

Region Skånes Sydvästkretsen 1 (Malmö)

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen

Frågor vi driver