Carlos Rebelo Da Silva

Carlos Rebelo Da Silva

#2 Lilla Edets Kommunlista

Jag heter Carlos Rebelo Da Silva och är anställd på Volvo Cars sedan 1987. Jag kandiderar till kommunfullmäktige för jag vill förbättra välfärden.

Därför ställer jag upp

Politik, arbetsmiljö och sysselsättning går hand i hand därav så engagerar detta mig.

Carlos Rebelo Da Silva

#2 Lilla Edets Kommunlista

Jag kommer driva att:

  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver