Catrin Alfredsson

Catrin Alfredsson

#8 på Högsby, Mönsterås
och Oskarshamns regionlista

Mitt namn är Catrin Alfredsson och jag är född och uppvuxen i Oskarshamn, där jag bor än idag. Jag är undersköterska i Oskarshamns kommun och aktiv inom Kommunal. Har man och två barn, samt är en stolt farmor. Min fritid präglas av min familj och alla mina fritidsintressen. Är engagerade i många olika föreningar- och har ett stort intresse av att göra samhället tillgängligt för alla!

Därför ställer jag upp

Jag brinner för att alla anställningar ska vara trygga, att samhället är till för alla som bor där. Utvecklingsfrågor måste gå hand i hand med ett ytterligare fokus på att skapa jämlika och jämställda arbetstillfällen med schyssta arbetsvillkor. Som kommunalare kommer jag även att lägga mycket fokus på att stärka det facklig-politiska arbetet. Det är viktigt att vanligt folk finns med i de beslutande rummen så att våra frågor som är viktiga för oss blir inlyfta hos beslutsfattarna! Jag tror på politiken som redskap till att förändra vardagen för vanliga människor. Jag vill vara en stolt röst för arbetarna.

Catrin Alfredsson

#8 på Högsby, Mönsterås och Oskarshamn regionlista

#10 på Oskarshamns kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensioner för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver