Christina Mattisson

Christina Mattisson

#6 på Kommunlistan i Hudiksvall

Jag heter Christina Mattisson och kandiderar till Kommunfullmäktige för att jag vill stärka samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och politiken.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar till Kommunfullmäktige för att öka det fackliga inflytandet i kommunpolitiken och stärka samarbetet mellan fackföreningen och politiken. Jag vill ta med mig de diskussioner som brukar stanna i fikarummet och försöka göra något bra av det. Något som gör skillnad för våra kommuninvånare och som ger arbetstagarna trygga arbetsvillkor.
För mig är frågan om krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling viktig. Kollektivavtal säkerställer bland annat nivån på löner och bra försäkringsskydd för de anställda på ett tryggare och tydligare sätt än vad ”kollektivavtalsliknande” villkor gör.

Christina Mattisson

#6 kommunlistan i Hudiksvall

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna
  • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver