Claes Söderling

Claes Söderling

#25 på Göteborgs kommunlista
#15 på Riksdagslistan i Göteborg

Jag heter Claes Söderling, bor i Majorna i Göteborg och är brevbärare med förtroendeuppdrag i Seko, bl.a. som Huvudskyddsombud. Jag vill få in mer av det fackliga perspektivet i alla de beslut som tas.

Därför ställer jag upp

Vi måste se över t.ex. sjukförsäkringen, bl.a. detta med karensen och de tidsbegränsningar som finns. Även a-kassa och andra socialförsäkringar, som arbetsskada m.m. Även pensionerna måste ses över, man skall kunna leva ett gott liv som pensionär också.
Lokalt vill jag se mer resurser till verksamheterna, idag är det för tajt för många och framförallt i omsorgsyrkena. Pengarna behöver mer ut till enheterna där de behövs, alltså fler personal och därmed bättre arbetsmiljö m.m.

Claes Söderling

#15 på Riksdagslistan i Göteborg
#25 på kommunfullmäktigelistan i Göteborg

Jag kommer driva att:

  • Öka resurserna till välfärden
  • Stärka vården och omsorgen;stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • Höja pensionen för vanligt folk

Frågor vi driver