Claes Thim

Claes Thim

#10 på Huddinges kommunfullmäktigelista
#18 på riksdagslistan i Stockholms län

Hej!
Claes Thim heter jag och bor i Huddinge. Är i grunden elektriker men jobbar i dagsläget som ombudsman på Transport. Jag har tagit klivet in i politiken för att driva på för en politik som gynnar oss arbetare. Något som ligger mig lite extra varmt är arbetsmiljön och kampen för att den ska bli bättre.

Fotograf: Anna Wirén

Därför ställer jag upp

Claes Thim, 32 år. Uppvuxen i Luleå och bor idag i Huddinge tillsammans med fru och barn. Jag är av åsikten att ska vi påverka så gör man det bäst genom att delta. Sitta på en avbytarbänk är enkelt men där påverkar vi inte lika bra. Jag tycker att vi arbetare som faktiskt vet hur det ser ut på golvet ska vara med och fatta besluten som i allra högsta grad berör oss mest. Min yrkeskarriär började 2009 som elektriker. Sedan dess har jag hunnit jobbat fackligt både på Elektrikerförbundet och nu på Transport. Har även en sekvens som yrkeslärare på gymnasiet.

Jag vet hur det ser ut på golvet, jag har fått ta kampen för bättre villkor och bättre arbetsmiljö. Jag hoppas kunna fortsätta ta den kampen i de beslutande organ som faktiskt beslutar om lagar/resurser till bl.a. arbetsmiljö.

Claes Thim

#10 på Huddinges kommunfullmäktigelista
#18 på riksdagslistan i Stockholms län

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
  • höja straffet för de som utsätter anställda för brott

Frågor vi driver