Claudia Nistor-Pedrini

Claudia Nistor-Pedrini

#12 på Göteborgs kommunlista

Mitt namn är Claudia och arbetar som undersköterska i äldreomsorgen. Jag är även trebarnsmamma till tre underbara söner som hjälper mig att hålla mina fötter på jorden.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige och riksdagen för att jag vill att våra skattepengar går till välfärden. Jag vill även bekämpa arbetslivskriminaliten då den är utbredd på hela svenska arbetsmarknaden.

Därför ställer jag upp

Som medlem i ett LO förbund är jag medveten om att politiken och politiker styr mina och mina kamraters villkor i samhället och på arbetsplatsen. Välfärden är något som alla medborgare har nytta av någon gång under sitt liv. Därför är det viktigt att vi återuppbygger och utvecklar den. Men även att våra skattepengar går till just välfärden även om den drivs i privat regi.
Arbetslivskriminaliteten har hittat sin väg in i alla våra branscher. Den måste bekämpas med alla medel vi har. Alla ska ha rätt till ett schysst arbete med riktiga villkor. Våra barn ska växa upp i trygga miljöer med en kvalitativ skola oavsett vilka förutsättningar de har hemma. Redan idag driver jag dessa frågor i alla forum jag befinner mig i. Men för att få mer tyngd i det så behövs även förtroendet från er LO medlemmar och alla andra medborgare i valet. Det är dags att stoppa arbetskraftsinvandringen till de yrken där vi har gott om arbetskraft men också utnyttjandet av dessa människor! Det är dags att stoppa det breda urholkandet av vår välfärd! Det är dags att våra barn växer upp i trygga miljöer och går ut skolan med godkända betyg!

Claudia Nistor-Pedrini

#12 på Göteborgs kommunlista
#16 på Göteborgs riksdagslista

Foto: Jesper Hallén

Jag kommer driva att:

  • öka resurserna till välfärden
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.
  • strama upp reglerna för arbetskraftsinvandring så att det begränsas till bristyrken och bara omfattar heltidsjobb
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
  • stärka vården och omsorgen

Frågor vi driver