Cristian Bergvall

Cristian Bergvall

#15 Kommunfullmäktige Piteå

Jag heter Cristian Bergvall är 38 år är förälder och varit väktare i 17 år.
Född i Boden, men nu är Piteå hemma för mig.
Jag kandiderar till kommunfullmäktige för att jag vill förbättra välfärden och verka för trygga anställningar och en bra arbetsmiljö.

Därför ställer jag upp

Jag är 34 år och väktare sedan 13 år. Född i Boden, men sedan 12 år tillbaka är Piteå hemma för mig.
Bosatt i Öjebyn på min fritid ägnar jag gärna ute i naturen.
Det är min övertygelse att vi behöver jobba för ett samhälle där solidaritet är en självklarhet, ett samhälle som kan erbjuda trygghet oavsett ålder, ursprung, kön, eller hur mycket pengar man har i den egna plånboken.
För mig är det en given utgångspunkt att vi behöver satsa på samhällsfunktioner som gynnar oss alla istället för att göra nedskärningar i välfärden med skattesänkningar som endast gynnar ett fåtal.
Mitt politiska engagemang grundar sig i mitt engagemang i facket och de fackliga frågorna.
Jag vill därför lägga mitt politiska fokus där socialdemokratin har sitt ursprung – arbetarrörelsen.
Jag vill att våra barn ska kunna växa upp i ett starkt och tryggt samhälle och jag tror att för att de ska kunna ha framtidstro behövs väl fungerande arbetsplatser med trygga anställningar och bra arbetsmiljö.
Det samhället tror jag att vi kan bygga, men vi måste göra det tillsammans.
Och om alla ska kunna vara med och bidra med vad det de kan så behöver vi värna om och utveckla våra arbetsvillkor och välfärden.

Cristian Bergvall

#15 Kommunfullmäktige Piteå

Jag kommer driva att:

 • Ta bort de otrygga anställningarna
 • Öka resurserna till välfärden
 • Stärka vården och omsorgen
 • Höja pensionen för vanligt folk
 • Införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
 • Stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
 • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen
 • Skärpa straffen mot arbetslivskriminalitet
 • Höja straffet för de som utsätter anställda för brott
 • Öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst
 • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande.

Frågor vi driver