Daniel Blixt

Daniel Blixt

#17 på Värmlands Riksdagslista

#26 på Region Värmlands lista

Jag heter Daniel Blixt, trebarns far, gift och bor i Kristinehamn, medlem i IF Metall.

Skiftande industriarbetare på Degerfors Järnverk. Kandiderar till Riksdagen och Region för att jag vill stärka hela samhället från grunden.

Därför ställer jag upp

Jag kandiderar för att vi behöver stärka hela samhället. Och då är det allt från att vi skall ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid så att människor som skiftar kan arbeta, när övriga samhället har stängt. Höjda pensioner för vanligt folk som börjat arbeta i tidig ålder. Bättre arbetsmiljö så att vi orkar arbeta fram tills pension och att vi är friska och kan njuta av livet på ålderns höst. Tryggare skola för alla barn, så att alla ska kunna forma sin framtid på bästa möjliga sätt. Bättre tillgång till sjukvården, så att den finns när den behövs. Vi behöver stärka skyddsnätet så att den finns när den behövs, det ska inte vara så att man ska bli utförsäkrad när man blir sjuk. Det behövs fler arbetare i politiken, som vet hur det är att arbeta natt eller när det saknas kollektivtrafik så man måste ta bilen till jobbet fast man tycker att miljön är viktig. Det behövs arbetare i politiken som vet hur det fungerar på arbetsplatser och i verkligheten.

Daniel Blixt

#17 på Värmlands Riksdagslista

#26 på Region Värmlands lista

Jag kommer driva att:

  • sätt upp ett konkret mål för full sysselsättning
  • ställa om Sverige till framtidens jobb
  • införa lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • höja straffen mot arbetslivskriminalitet

Frågor vi driver