Daniel Larson

Daniel Larson

#1 på Lidingös kommunfullmäktigelista och #6 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Ost

Jag heter Daniel Larson, och jag har en bakgrund inom Kommunal. Jag kandiderar till Lidingö kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Region Stockholm för att jag vill att vi ska ha ett starkt samhälle med en stark välfärd som omfattar alla.

Därför ställer jag upp

Jag är anställd inom Lidingö stads äldreomsorg och hade under många år fackliga uppdrag för Kommunal. Det är tydligt att det inte räcker med fackligt arbete för att förbättra villkoren för kommunalare. Det krävs även politiska beslut. Nu är jag tjänstledig för mina politiska uppdrag. Jag bär med mig erfarenheter och kunskap om arbetsvillkor, resurstilldelning, ledning och styrning som avgörande faktorer för en stark gemensam välfärd.

Daniel Larson

#1 på Lidingös kommunfullmäktigelista och #6 på Region Stockholms fullmäktigelista, valkrets Ost

Jag kommer driva att:

  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridskt bindande
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • ta bort de otrygga anställningarna

Frågor vi driver