David Aura

David Aura

#27 på Riksdagslistan
#3 på Kommunlistan

Jag heter David Aura och bor i en bruksort i södra Dalarna. Jag är elektriker och ordförande för Elektrikerförbundets GävleDala-krets. Jag kandiderar till Riksdagen för att kämpa för full sysselsättning och arbetares rättigheter.

Därför ställer jag upp

Jag har upptäckt i mitt fackliga engagemang att vi löntagare är beroende av att påverka politiken för att kunna stärka vår ställning i samhället. Alla påverkas av den samhällsservice som erbjuds, de arbetsrättsliga lagar som stiftas och hur det allmänna försäkringssystemet är utformat. Det är saker som avgör vilka krav vi kan ställa på arbetsmarknaden och hur vår tillvaro som medborgare påverkas. Därför är jag övertygad om att det inte räcker att vi arbetare organiserar oss fackligt – vi måste även organisera oss politiskt. Därför kandiderar jag till Riksdagen!

David Aura

#27 på Riksdagslistan
# 3 på Kommunlistan

Jag kommer driva att:

Frågor vi driver