David Svensk

David Svensk

#5 på Markaryds kommunlista

Ordförande i LO-facken i Markaryds kommun och Kommunalare. Jag är boende i Strömsnäsbruk där jag arbetar på en skola.

Därför ställer jag upp

Jag brinner för jämställdhet, där en god arbetsmiljö är central oavsett religion, kön eller sexuell läggning. Jag har fördelen att vara både lokal, region och stiftpolitiker. I senaste kyrkovalet var jag LOs namn och valdes in i kyrkomötet där jag kommer att arbeta för att ingen ska någonsin diskrimineras. I Markaryd-Strömsnäsbruks arbetarekommuns styrelse sitter jag på den facklig-politiska stolen. Jag återfinns även i både Socialdemokrater för tro och solidaritets och unga örnar distriktsstyrelser. I övrigt är jag aktiv i styrelser inom föreningslivet i kommunen.

David Svensk

#5 på Markaryds kommunlista

#26 på Kronobergs regionlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • stärka vården och omsorgen
  • höja pensionen för vanligt folk
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande
  • öka samhällsnärvaron lokalt. Med statliga servicekontor, en närvarande lokalpolis och fungerande socialtjänst

Frågor vi driver