Eddie Cernosa

Eddie Cernosa

#11 på Surahammars kommunfullmäktige lista.

Jag jobbar facklig i ett byggföretag och ser hur dom oseriösa företagen tar mer och mer jobb.

Därför ställer jag upp

Därför kandiderar jag för att alla upphandlingar i kommunen ska vara att det är seriösa företag som får jobbet i kommunen med kollektivavtalsenliga upphandlingar

Vi behöver bygga mer i kommunen och det ska ske på seriöst och korrekt sett

Eddie Cernosa

#11 på Surahammars kommunfullmäktige lista.

Jag kommer driva att:

  • Ta bort de otrygga anställningarna.
  • Ha ordning och reda på arbetsmarknaden med skärpta identitetskontroller och att svenska arbetstillstånd ska krävas från första dagen.
  • Säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande.
  • Höja straffen mot arbetslivskriminalitet.

Frågor vi driver