Elin Ljunggren

Elin Ljunggren

#24 på Oskarshamns kommunlista

Mitt namn är Elin Ljunggren och jag är en driven 28 åring från Oskarshamn. Jag är en stolt undersköterska och har min anställning i hemtjänsten. Jag är fackligt engagerad både i Kommunal och LO. Nu kandiderar jag för första gången till kommunfullmäktige för att kunna driva arbetarnas frågor på ett politiskt plan.

Därför ställer jag upp

Det finns ingenting som gör mig mer förbannad än orättvisor i alla dess former vilket också är grunden till mitt engagemang som började med en orättvis situation på min arbetsplats vilket gjorde att jag blev jag fackligt engagerad och har varit aktiv i arbetarrörelsen sen dess. Idag är jag bland annat ordförande för regionala ungkommittén i LO distriktet Småland-Blekinge.

Jag tror på och brinner för ett solidariskt/inkluderande samhälle som bygger på jämlikhet, alla människors lika värde, tillit, gemenskap och sammanhållning. För mig är det viktigt att vi vanliga arbetare tar plats i alla beslutsfattande rum för det är vi som kan verksamheterna allra bäst och eftersom politiska beslut påverkar oss i allra högsta grad så är det viktigt att vi kan vara med och påverka. På så sätt blir politiska beslut mer förankrade i verkligheten. Mitt hjärta klappar lite extra för välfärden där vi har en stor utmaning framöver, där vi behöver högre bemanning, bättre arbetsmiljö, höja statusen på yrkesprogrammen och tillsätta mer resurser.

Elin Ljunggren

#24 på Oskarshamns kommunlista

Jag kommer driva att:

  • ta bort de otrygga anställningarna
  • öka resurserna till välfärden
  • stärka vården och omsorgen
  • stärka a-kassan och reparera sjukförsäkringen
  • säkerställa att svenska kollektivavtal gäller i Sverige. De villkor som finns i anställningserbjudandet för arbetskraftsinvandrare ska vara juridiskt bindande

Frågor vi driver